ผ่านแอปเป๋าตัง ให้คนไทยอายุ 16 ปีขึ้นไป ยกเว้นคนมีรายได้เกิน 70,000 บาท หรือเงินฝากมากกว่า 5 แสนบาท เริ่มใช้พฤษภาคม 2567ผ่านแอปเป๋าตัง ให้คนไทยอายุ 16 ปีขึ้นไป

วันนี้ (10 พฤศจิกายน) เศรษฐา ท…