สรุปประเด็น:

 • อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวโจมตีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ ผ่านไลฟ์สดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 โดยวิพากษ์วิจารณ์นโยบายการเงิน โดยเฉพาะเรื่องดอกเบี้ย ว่าส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจไทย

วิเคราะห์มุมมอง:

 • มุมมองจากพรรคเพื่อไทย: มองว่าแบงก์ชาติมีความเฉื่อยชา ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ นโยบายขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลต่อภาระหนี้ครัวเรือน และชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
 • มุมมองจากแบงก์ชาติ: ชี้แจงว่านโยบายขึ้นดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักการเศรษฐกิจมหภาค เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ และรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
 • มุมมองจากนักวิเคราะห์: มุมมองหลากหลาย
  • บางส่วนเห็นด้วยกับอุ๊งอิ๊ง ว่าแบงก์ชาติควรมีมาตรการช่วยเหลือประชาชน เพิ่มเติมควบคู่ไปกับนโยบายขึ้นดอกเบี้ย
  • บางส่วนมองว่าแบงก์ชาติ มีความเป็นอิสระ และควรดำเนินนโยบาย ตามหลักวิชาการ โดยไม่ต้องกังวลต่อแรงกดดันทางการเมือง

ผลลัพธ์ที่ตามมา:

 • เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ อย่างกว้างขวาง
 • แบ่งเป็นสองฝ่าย ฝ่ายที่สนับสนุนอุ๊งอิ๊ง และฝ่ายที่สนับสนุนแบงก์ชาติ
 • เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีออกมาปกป้อง อุ๊งอิ๊ง และวิพากษ์วิจารณ์ แบงก์ชาติ
 • ธปท. ยังคงเดินหน้า กับนโยบายขึ้นดอกเบี้ย