ก้าวสำคัญ ใกล้เคียงความเป็นจริงสำหรับนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ล่าสุดมีการเปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน เป็นประธาน เตรียมนัดประชุมภายในสัปดาห์นี้ คาดว่าจะมีการเคาะรายละเอียดต่างๆ ของโครงการออกมาให้ชัดเจนมากขึ้น

จาก ข้อมูลล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งก่อนได้เห็นชอบกรอบหลักการโครงการเบื้องต้น กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ครอบคลุมทั้งประเภทสินค้า คุณสมบัติร้านค้า และการเตรียมความพร้อมด้านระบบ โดยมีเป้าหมายให้เป็น Super App ของรัฐบาล รองรับการใช้งานกับธนาคารอื่นๆ ในลักษณะ Open Loop

สำหรับ การประชุมในสัปดาห์นี้ คาดว่าจะมีการสรุปผลการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย นำเสนอข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตีความด้านกฎหมาย และรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ทั้งนี้ หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง คาดว่าจะมีการประกาศรายละเอียดโครงการอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในเร็วๆ นี้

แชร์มาจาก: sanook