แจกเงิน 1 หมื่นบาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น แต่สร้างภาระหนี้ระยะยาว

อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิเคราะห์โครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ว่า อาจสร้างผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะสั้น กระตุ้นการใช้จ่าย แต่น่ากังวลในประเด็น ดังนี้

1. เพิ่มภาระหนี้ครัวเรือน: ประชาชนอาจนำเงินไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ก่อหนี้สินใหม่ 2. ฐานะการคลังเสี่ยง: รัฐบาลมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 3. กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ยั่งยืน: เงิน 10,000 บาท หมดไป ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาว

ทางออก:

  • รัฐบาลควรมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
  • มุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
  • พัฒนาทักษะแรงงาน
  • ส่งเสริมภาคธุรกิจ
  • ควบคุมหนี้ครัวเรือน

โดยสรุป โครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต อาจเป็นดาบสองคม ควรใช้อย่างระมัดระวังและมีมาตรการรองรับผลกระทบตามมา

แหล่งข้อมูล:

  • นักเศรษฐศาสตร์ ห่วง “ดิจิทัลวอลเล็ต” เพิ่มหนี้-สถานะการคลังน่าห่วง – ฐานเศรษฐกิจ: https://www.thansettakij.com/business/economy/595015