เงินดิจิทัล 10,000 บาท คลังชี้ร้านฟาสต์ฟู้ด “เคเอฟซี-แมคโดนัลด์-ชาบู-บุฟเฟต์” เข้าเกณฑ์โครงการดิจิทัลวอลเล็ต

หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีร้านสะดวกซื้ออย่าง เซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) สามารถเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตได้นั้น เพื่อให้ผู้ใช้สิทธิ์เงินดิจิทัล 10,000 บาท สามารถเข้าถึงแหล่งสินค้ามากขึ้นนั้น โดย เซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) ที่เขาเกณฑ์จะต้องอยู่ในชุมชน และในสถานีบริการน้ำมัน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง Lawson 108, CJ Express, Mini Big C, Lotus’s Go Fresh ด้วย

ด้านนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า นอกจากร้านสะดวกซื้อแล้ว ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์เงินดิจิทัล 10,000 บาท กับพวกฟาสต์ฟู้ด อาหารจานด่วน อย่าง เคเอฟซี, แมคโดนัลด์, ร้านชาบู, ร้านอาหารบุฟเฟต์ รวมถึงร้านนอกห้างสรรพสินค้า เช่น ร้านเฟอร์นิเจอร์, ร้านเสื้อผ้า ก็ยังสามารถใช้ได้อีกด้วย

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุ ระบบที่ใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต แบ่งเป็น 2 ระบบ ได้แก่

 • ระบบการลงทะเบียนแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท
 • ระบบที่เกี่ยวกับการใช้จ่าย

ซึ่งทั้ง 2 ระบบนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา ในกรอบระยะเวลาที่กำหนดให้ลงทะเบียนร้านค้าในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 และได้รับเงินในไตรมาสที่ 4 ปีเดียวกัน

ส่วนจะมีการใช้แอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” มาเป็นช่องทางในการใช้จ่ายด้วยหรือไม่นั้น จะมีการแถลงข่าวเพื่อยืนยันข้อมูลรายละเอียดอีกครั้ง

ผู้มีสิทธิ์ได้เงิน 10,000 บาท ในโครงการ Digital Wallet

 • ประชาชนที่มีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุเกิน 16 ปี ณ เดือนที่มีการลงทะเบียน
 • ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษี
 • มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินดิจิทัล 10,000 บาท

ระหว่างประชาชนกับร้านค้า

 • ใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ (878 อำเภอ) การชำระเงินต้องเป็นแบบพบหน้า (Face to Face) กำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก

ระหว่างร้านค้ากับร้านค้า

 • ร้านค้าที่จะรับการใช้จ่ายจากประชาชนต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็ก รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กโดยไม่รวมห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ส่วนร้านค้าที่สามารถรับการใช้จ่ายจากร้านค้า ไม่มีการกำหนด

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ซื้ออะไรได้บ้าง?

 • สินค้าทุกประเภทที่สามารถใช้จ่ายผ่านโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท

รวมลิสต์สินค้าประเภทไหน ที่ไม่ร่วม “เงินดิจิทัล 10,000 บาท”

 • สลากกินแบ่งรัฐบาล
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ยาสูบ
 • กัญชา
 • กระท่อม
 • พืชกระท่อม
 • ผลิตภัณฑ์กัญชา-กระท่อม
 • บัตรกำนัล
 • บัตรเงินสด
 • ทองคำ
 • เพชร
 • พลอย
 • อัญมณี
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ก๊าซธรรมชาติ

กระทรวงพาณิชย์สามารถพิจารณากำหนด Negative List เพิ่มเติมได้ โดยการใช้จ่ายตามโครงการฯ ไม่รวมถึงบริการ

คุณสมบัติร้านค้าร่วมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ที่สามารถกดเงินสดได้

 • เป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax: VAT)
 • เป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax: PIT) เฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร
 • เป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax CIT)

ร้านค้าไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันทีหลังประชาชนใช้จ่าย แต่ร้านค้าจะสามารถถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่ในรอบที่ 2 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท แอปพลิเคชั่นไหน ใช้จ่ายที่ไหน

 • จะมีการจัดทำระบบพัฒนาและดำเนินการระบบ อาทิ การจัดทำเว็บไซต์ ระบบลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติประชาชนและร้านค้า ระบบการใช้จ่าย ระบบการชำระเงิน ระบบตรวจสอบธุรกรรม โดยพัฒนาให้สามารถใช้จ่ายได้กับธนาคารอื่นๆ ในลักษณะ Open Loop ด้วย

แหล่งเงินดำเนินโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท

แนวทางเกี่ยวกับแหล่งเงินสำหรับการดำเนินโครงการฯ รวมเป็นเงิน 500,000 ล้านบาท ได้แก่

 • เงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนประมาณ 152,700 ล้านบาท
 • การดำเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐ จำนวนประมาณ 172,300 ล้านบาท
 • การบริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนประมาณ 175,000 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท

เนื่องจากมีแนวทางการใช้แหล่งเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 ในการดำเนินโครงการฯ ดังนั้น จึงจะต้องมีการพิจารณาระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ให้สอดคล้องกับแหล่งเงินดังกล่าว โดยระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จะต้องไม่เกินเดือน ก.ย. 2569

แชร์มาจาก: sanook.com, รูปภาพ: aroi-mark.com